Pomagamy najmłodszym

i najbardziej POTRZEBUJĄCYM

PRZYŁĄCZ SIĘ

#

Kontakt

Fundacja Promyk Nadziei
KRS: 0000208927

NIP 573-25-70-952 

Adres do korespondencji:
42-218 Częstochowa, ul. Marsowa 6

tel./fax 34 372 11 42
kontakt@fundacjapromyknadziei.pl 

Konto bankowe:
Bank PKO SA O/Częstochowa
44 12401213 1111 0010 0246 8847


Spotkanie w biurze możliwe tylko po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

  • E-mail:
  • Wiadomość: